(2. Seite)
(zur 3. Seite)
Lippe ´s XR600 Bj.92
Scheif ´s XR600 Bj.92
Admo ´s XR600
Martin auf seiner XR600
Stefan B.´s XR650
Notz´s XR600 Bj.92
Harald´s XR600 Bj.94
Tim´s XR600
Snake´s XR600 Bj. 86
Klaus´s XR650
Joe auf seiner XR600
Jörg´s XR600 Bj.88
Gerald ´s XR600
XR-Honk auf seiner XR600
Axel ´s XR600 Bj.95
Fooly ´s XR600
Zsolt ´s XR600
TTT ´s XR600
TOM ´s XR600 BJ 89´
Zuendy ´s XR650L
Mannheimer´s XR600
Buscheraner´s XR600
Onturn´s XR600 Bj.92
Goose´s XR500 Bj.83
Erik´s XLR
Frank´s XR600 Bj.90
Andi´s XR600 Bj. 85
Thorsten´s XR600 Bj. 91
Banger´s XR600 Bj. 92
Hondaharry´s XR600 (die beiden rechten Foto´s sind in Kenya aufgenommen)
Holch´s´XR600 Bj. 91
Homa´s´XR650L
John´s XR600
Harry´s XR600 (mit 400er Ölkühler)
Frank B´s XR600
Easy´s XR600
Sascha´s XR600
Hondaharry´s XR600 ( Kajiado Endurorennen in Sued Kenia )
Hondaharry am Lake Magadi ( Salzsee Kenia )
Hondaharry am Ngong Hills nahe Nairobi ( mit Kumpel Suni Choda )
AMU Rennen
Patrick´s XR600
Wolfgang´s XR600
(zur 3. Seite)